top of page
PL Szkola symbol.jpg

Witamy w Naszej Szkole! 

"Te dzieci, które dzięki Państwu, będą w sobie polszczyznę nosić, będą po polsku mówić, one w przyszłości będą Ambasadorami ojczyzny polszczyzny w świecie a wartość takiej misji jest bezdyskusyjna!" ~ Prof. Jan Miodek

Język Polski, Tradycja i Kultura

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu. Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony.Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.

Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów. 

Kultura to ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich rozwijający się i przekształcający w procesie historycznym. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Dzięki kulturze, która utrzymuje się w środowiskach, mamy wiele informacji o tym, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Jest to również ważne w relacjach międzyludzkich, a wspólne tradycje czy obyczaje zbliżają.

W staraniach, by nie zapominać tych polskich korzeni, by pogłębiać wiedzę o ojczystej ziemi, jej historii, jej bohaterach, o jej kulturze, nauce, sztuce w każdej jej dziedzinie,o tradycji, o wielkich Polakach, którzy swoją pracą, intelektem i talentami rozsławiają imię Polski na świecie również i my - społeczność polska miasta Sarasota pragniemy mieć swój czynny udział. 

Wiadomosci 

Pierwszy Dzien Szkoly 2023-2024

Pierwszy dzoniek szkolny w tym roku szkolnym zabrzmi o 9:30 rano 9-go wrzesnia 2023! 

Do zobaczenia w szkole! 

bottom of page