Polska Sobotnia Szkola
 im. Mikolaja Kopernika
 w Sarasocie

Click here to edit subtitle

Strona Główna

Język Polski, Tradycja i Kultura

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu. Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony.Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.


Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów. 


Kultura to ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich rozwijający się i przekształcający w procesie historycznym. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Dzięki kulturze, która utrzymuje się w środowiskach, mamy wiele informacji o tym, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Jest to również ważne w relacjach międzyludzkich, a wspólne tradycje czy obyczaje zbliżają.


W staraniach, by nie zapominać tych polskich korzeni, by pogłębiać wiedzę o ojczystej ziemi, jej historii, jej bohaterach, o jej kulturze, nauce, sztuce w każdej  jej dziedzinie,o tradycji, o wielkich Polakach, którzy swoją pracą, intelektem i talentami rozsławiają   imię Polski na świecie również i my - społeczność polska miasta Sarasota pragniemy mieć swój czynny udział.   

                                                   


Podziekowanie:

“Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem...“

                                                           ~ Leopold Staff


Serdeczne podziękowania dla nauczycieli: Pani Dyrektor Janinie Orloff, Pani Lidii Piwowarczyk, Pani Marioli Kowalik, Pani Marcie Frankowski oraz Pani Annie Klimowskiej za przygotowanie scenariusza Akademii z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz za pracę z dziećmi. Ogromne podziękowania dla dzieci za piękną recytację wierszy, śpiewane piosenki oraz godną postawę na akademii. Podziękowania dla rodziców za pracę z dziećmi oraz przygotowany poczęstunek. Dziękujemy Joannie Zagacie oraz Annie Bridinger za przygotowanie, poprowadzenie oraz czuwanie nad całością Akademii. Podziękowania za oprawę muzyczną składamy Panu Rolandowi Okuła (fortepian) oraz Mateuszowi Zagacie (skrzypce). Za poprowadzenie śpiewu pieśni patriotycznych dziękujemy Agacie Wawro oraz Annie Bridinger. Panu Tomaszowi Nowakowi dziękujemy za referat historyczny. Dziękujemy także za poczet sztandarowy Panu Ryszardowi Tredocie oraz Panu Zenonowi Kuleszy. Dziękujemy reprezentantom Polsko-Amerykańskich Stowarzyszeń z Sarasoty i Venice za ich obecność I udział w Akademii. Dziękujemy także przybyłej na uroczystość Polonii.


 Na koniec przede wszystkim z całego serca dziękujemy i jeszcze raz chylimy czoła naszym bohaterom narodowym za piękne uświetnienie Akademii swoją obecnością oraz za wzruszające wspomnienia:


 Pani Krystynie Rudczyńskiej, Pani Wandzie Wyrwas, Panu Viktorowi Bikowi oraz Panu Andrzejowi Zaleskiemu.                               DZIĘKUJEMY!!!  Nadchodzace Wydarzenia:

W tym roku pragniemy wszystkich Państwa zaprosić na wspólną Wielką Polską Wigilię z Jasełkami, której po raz pierwszy gospodarzem będzie Polska Sobotnia Szkoła. W planach są Jasełka, pyszne wigilijne potrawy, świąteczny program artystyczny oraz kiermasz świątecznych ozdób i stroików. Mamy nadzieję, że licznie spotkamy się przy wigilijnych stołach, by zgodnie z polską tradycją, wkroczyć w ten bożonarodzeniowy okres. Bilety w cenie: normalny $30, ulgowy $15 dostępne są u Pań: Agata- (941) 468-7136, Kinga (941) 284-4214 oraz Joanna (715) 297-3672: