Polska Sobotnia Szkola
 im. Mikolaja Kopernika
 w Sarasocie

Click here to edit subtitle

O nas - Kontakt

Język Polski, Tradycja i Kultura

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu. Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony.Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.


Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów. 


Kultura to ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich rozwijający się i przekształcający w procesie historycznym. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Dzięki kulturze, która utrzymuje się w środowiskach, mamy wiele informacji o tym, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Jest to również ważne w relacjach międzyludzkich, a wspólne tradycje czy obyczaje zbliżają.


W staraniach, by nie zapominać tych polskich korzeni, by pogłębiać wiedzę o ojczystej ziemi, jej historii, jej bohaterach, o jej kulturze, nauce, sztuce w każdej  jej dziedzinie,o tradycji, o wielkich Polakach, którzy swoją pracą, intelektem i talentami rozsławiają   imię Polski na świecie również i my - społeczność polska miasta Sarasota pragniemy mieć swój czynny udział. 

Program Polskiej Sobotniej Szkoły obejmuje naukę języka polskiego w piśmie i mowie poznanie  tradycji i zwyczajów polskich oraz naukę historii i geografii Polski. Nasi wykwalifikowani  nauczyciele z dużym zapałem i poświęceniem uczą nasze dzieci zamiłowania do Polski i jej języka.  

Szkoła oferuje nastepujace klasy, ktore sa oparte na umiejętnościach języka polskiego:  


Klasa przedszkolna -  Pani Anna Klimowska
Klasa zerowa i pierwsza - Pani Marta Frankowska
Klasa druga - Pani Mariola Kowalik
Klasa trzecia - Pani Lidia Piwowarczyk
Klasa piata i siodma - Pani Janina Orloff

                            Dyrektor Szkoły:  Pani Janina Orloff


Rok szkolny trwa od września do maja.Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach 9:30-1:00 z 30-to minutową przerwą na zabawę i przekąski (11:00 - 11:30 ) 

          *Opłata szkolna nie uwzględnia opłaty za podręczniki oraz przechowywalni.


Email   polishschoolsarasota@gmail.com


Adres korespondencyjny:

Polish Saturday School, Inc.

P.O. Box 20492

Sarasota, FL 34276

        

   Zobacz i polub nas na Facebook:  https://www.facebook.com/polskaszkolasrq/

     Dziekujemy za kontakt z nami. Postaramy sie o szybka odpowiedz.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
2911 Bee Ridge Rd, Sarasota, FL 34239

   

           

       
Incarnation Catholic Church
            
     2911 Bee Ridge Rd
            
    Sarasota FL 34239